حمایت علمی دانشگاه اصفهان از همایش
1397/03/29

 اعلام حمایت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان از همایش

پیرو مذاکرات صورت گرفته، ده نفر از اعضای هیات علمی و برجسته دانشگاه اصفهان جهت عضویت در کمیته علمی همایش آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی جهت شرکت در نشست های علمی، سخنرانی های تخصصی، برگزاری کارگاه های تخصصی و داوری مقالات معرفی شدند.

  • دکتر احمد شانه ساز زاده استاد یار دانشگاه اصفهان
  • دکتر علی دهنوی استادیار دانشگاه اصفهان
  • دکتر رضا علی نوروزی دانشیار دانشگاه اصفهان
  • دکتر زهرا اعتمادی فر دانشیار دانشگاه اصفهان
  • دکتر امید غفار پسند دانشیار دانشگاه اصفهان
  • دکتر رامتین معینی استادیار دانشگاه اصفهان
  • دکتر فریدون شریفیان استاد یار دانشگاه اصفهان
  • دکتر امیر قمرانی استاد یار دانشگاه اصفهان
  • دکتر شروین جمشیدی استاد یار دانشگاه اصفهان
  • مهندس مهدی کمالی مربی دانشگاه اصفهان