نگارش مقالات مطابق با قالب استاندارد همایش
1397/07/04

به اطلاع می رساند مقالات باید دقیقا مطابق با قالب استاندارد مقالات همایش که از بخش "فرمت نگارش مقالات" منوی "دسترسی سریع" قابل دانلود است تنظیم و ارسال گردد. بدیهی است فقط مقالاتی که مطابق با قالب استاندارد همایش و بدون اشکالات املایی و نگارشی تنظیم شده باشند مورد داوری قرار می گیرند.

در صورتی که مقاله مطابق قالب استاندارد نگارش نشده باشد پیامی توسط دبیرخانه همایش به پنل کاربری نویسنده مقاله ارسال شده و نویسنده باید مقاله را مطابق قالب استاندارد همایش تنظیم نموده و تا پایان مهلت ارسال مقالات ارسال نماید.

 

راهنمای ارسال مقاله

دانلود قالب مقالات