تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/07/10

به اطلاع پژوهشگران محترم متقاضی شرکت در همایش می رساند پیرو تماس های مکرر واستقبال بسیار خوب از همایش، مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی تا 30 مهر 97  تمدید شد.

لذا آن دسته از علاقه مندان به شرکت در همایش که هنوز موفق به ارسال مقاله نشده اند می توانند تا تاریخ ذکر شده مقالات خود را ارسال نمایند.