تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات
1397/07/30

به اطلاع پژوهشگران محترم متقاضی شرکت در همایش می رساند،  مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی تا 20 آبان 97 تمدید شد.

 لذا آن دسته از علاقه مندان به شرکت در همایش که هنوز موفق به ارسال مقاله نشده اند می توانند تا تاریخ ذکر شده مقالات خود را ارسال نمایند