پیشنهاد کارگاه آموزشی
1397/09/01

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، کمیته علمی همایش در نظر دارد به منظور تبادل تجربیات پژوهشگران شرکت کننده در همایش اقدام به برگزاری تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با محور های همایش نماید. لذا از اساتید دانشگاه، پژوهشگران ومتخصصان  این حوزه دعوت به عمل می آید ضمن تکمییل فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی آن را همراه با رزومه خود به ایمیل همایش به آدرس eep97@isfedu.ir ارسال نمایند.

پیشنهادات واصله در کمیته علمی همایش بررسی شده و نتیجه اعلام خواهد شد.

دانلود فایل

 

تاریخ های مهم:

    مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه آموزشی : 97/9/10

    اعلام پذیرش : 97/9/15

    تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی : 26 و 27 دی ماه 97