اعلام نتیجه چکیده ها
1397/09/08

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند نتایج داوری اولیه برای چکیده های دریافتی در صفحه شخصی پژوهشگران قابل مشاهده است. برای ادامه فرایند پذیرش مقالات نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

1- برای مشاهده نتیجه داوری به بخش "ویرایش و وضعیت داوری مقالات" مراجعه نمایید.

2- در صورتی که در بخش وضعیت مقاله عبارت "پذیرش نهایی، مشروط به ارائه اصل مقاله و داوری مجدد" قید شده باشد پژوهشگر باید مقاله نهایی خود شامل (چکیده و اصل مقاله) را دقیقا مطابق با قالب مقالات همایش حداکثر تا 97/09/22 ارسال نماید تا پس ازداوری مجدد بر اساس  اصل مقاله نتیجه  نهایی اعلام گردد. در این مرحله برای اعمال تغییرات و ارسال اصل مقاله باید از گزینه ویرایش مقاله استفاده کرد.

3- در صورتی که در بخش وضعیت مقاله عبادت "عدم پذیرش" قید شده باشد چکیده مقاله ارسالی از نظر کمیته داوران مورد قبول واقع نشده است.

4- برای مشاهده نظرات داوران به بخش پیام های دریافتی مراجعه نمایید

5-نتایج داوری مقالاتی که اصل آنها ارسال شده است تا 97/09/15 اعلام خواهد شد.

 

راهنمای ارسال اصل مقاله