اعلام نتایج
1397/09/15

پژوهشگران محترم که نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام نموده اند می توانند جهت مشاهده نتیجه داوری مقالات به پنل کاربری خود مراجعه نموده و برای ادامه فرایند پذیرش مقالات نکات مورد نظر را مد نظر قرار دهند:

 

1- برای مشاهده نتیجه داوری به بخش "ویرایش و وضعیت داوری مقالات" مراجعه نمایید(برای برخی از مقالات نظرات داوران در قالب فایل پیوست ارسال شده است که از بخش پیامهای دریافتی قابل مشاهده است).

 

 2- در صورتی که در بخش وضعیت مقاله عبارت "پذیرش نهایی" قید شده باشد مقاله بدون هیچ اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

3- در صورتی که در بخش وضعیت مقاله عبارت "پذیرش مشروط با اعمال اصلاحات" قید شده باشد پژوهشگر باید ضمن مطالعه نظرات داوران اصلاحات مورد نظر را اعمال کرده و حداکثر تا 97/09/20  نسبت به اصلاح مقاله اقدام نماید تا پس از بررسی مجدد نتیجه نهایی تا 97/09/24 اعلام گردد. (در این مرحله برای اعمال تغییرات و ارسال اصل مقاله باید از گزینه ویرایش مقاله استفاده کرد)

 

4- در صورتی که در بخش وضعیت مقاله عبادت "عدم پذیرش" قید شده باشد مقاله ارسالی از نظر کمیته داوران مورد قبول واقع نشده است.

 

5- پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی شده است از 97/09/24 می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود نسبت به پرداخت هزینه "شرکت در همایش با ارائه مقاله" اقدام نمایند.