نکات مهم
1397/10/24

توجه پژوهشگران شرکت کننده در همایش را به نکات مهم زیر جلب می نماییم:

1- شروع اسکان از ساعت 18 سه شنبه 25 دی ماه در محل کانون امام خمینی به آدرس بلوار کشاورز کوچه وحیدا خواهد بود. پژوهشگرانی که نسبت به تعیین محل اسکان اقدام نموده اند می توانند ضمن همراه داشتن کارت شناسایی به محل اسکان مراجعه نمانید.

2-شروع پذیرش همایش ساعت 7:30 صبح چهارشنبه 26 دی ماه در محل مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

3- در مرحله پذیرش پس از اینکه پژوهشگران، کارت شناسایی، ژتون ناهار، مجموعه هدایا، پک یادداشت و مجموعه مقالات را دریافت نمودند بر اساس اینکه شرکت در همایش با مقاله یا بدون مقاله باشد لازم است به مسئول پذیرش مربوطه مراجعه نموده و نسبت به تحویل فایل ارائه سخنرانی شفاهی یا هماهنگی جهت نصب پوستر اقدام نمایند.

4- شرکت کنندگان در همایش باید حضور خود در چهار نوبت صبح و عصر چهارشنبه و صبح و عصر پنجشنبه را در محل پذیرش ثبت نمایند.

5- گواهی شرکت در همایش پس از تایید حضور پژوهشگر در همایش و در پایان روز دوم اهدا خواهد شد.

6- گواهی شرکت در کارگاه تخصصی پس از پایان کارگاه و تایید حضور پژوهشگر در محل پذیرش اهدا خواهد شد.

7- گواهی ارائه مقاله شفاهی بلافاصله پس از ارائه مقاله توسط مسئول پنل اهدا خواهد شد.

8- گواهی ارائه مقاله پوستر پس از بازدید کمیته علمی در زمان های مشخص شده در برنامه اهدا خواهد شد.

 

تذکر: طبق هماهنگی های به عمل آمده با حراست دانشگاه ورود به مجموعه دانشگاهی اصفهان فقط از درب شرقی (خیابان هزار جریب) جهت شرکت در همایش امکان پذیر است.