قدردانی از شرکت کنندگان
1397/10/28

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی با موفقیت و مشارکت بیش از 300 نفر از پژوهشگران، فرهیختگان، اساتید دانشگاه، فرهنگیان، دانشجویان و فعالان محیط زیست طی دو روز برگزار شد.

در این همایش پنج سخنرانی کلیدی و چهار کارگاه تخصصی برگزار شد و از 158 مقاله پذیرش شده از مجموع 215 مقاله دریافتی، 28 مقاله به صورت شفاهی و بقیه به صورت پوستر ارائه شد و راهکار های پژوهشی و کاربردی برای توسعه فرهنگ حفظ محیط زیست و آموزش آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضمن عرض تشکر از همه شرکت کنندگان در این همایش از حضور و مشارکت آنها صمیمانه سپاسگزاری می گردد.