حمایت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان
1397/03/29

اعلام حمایت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان از همایش

پیرو مذاکرات صورت گرفته با آقای دکتر فرهادیان رئیس پژوهشکده، سه نفر از اعضای هیات علمی و برجسته دانشگاه اصفهان و پژوهشکده محیط زیست جهت عضویت در کمیته علمی همایش آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی جهت شرکت در نشست های علمی، سخنرانی های تخصصی، برگزاری کارگاه های تخصصی و داوری مقالات معرفی شدند.

نام و نام خانوادگی

سمت

رتبه علمی

دکتر امید غفار پسند

عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری

دانشیار

دکتر محمد رضا سبزعلیان

عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوا و پسماند جامد

دانشیار

مهندس مهدی کمالی

عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی آب و محیط زیست

مربی