گروه های هدف و مخاطبان

 

دانشگاه ها  و مراکز تحقیقاتی

  • اساتید دانشگاه و کادر علمی
  • فرهنگیان و دانشجو معلمان آموزش و پرورش
  • پژوهشگران و محققین
  • دانشجویان رشته های مرتبط با محیط زیست در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه ، علوم انسانی و

كليه نهادها و ارگان هاي سياست­گذار در امور محیط زیست
انجمن  ها و تشكل هاي مردم  نهاد فعال در محیط زیست
شركت ها و سازمان های خصوصی
کلیه علاقه مندان و فعالان محیط زیست