تعرفه های ثبت نام

 

 

 

حضور بدون مقاله

حضور با یک مقاله

حضور با دو مقاله

اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

150.000

180.000

200.000

فرهنگیان

70.000

100.000

120.000

دانشجویان

70.000

100.000

120.000

شاغلین سایر سازمان ها

120.000

160.000

180.000

سایرین

150.000

180.000

200.000

  • مبالغ به تومان می باشد.
  • هزینه دریافتی شامل هدیه همایش، پذیرایی، سخنرانی ها، پنل ها و نشست ها، بازدید از نمایشگاه ها و پوسترها می باشد.
  • هزینۀ کارگاه ها، غذا، اسکان، همراه... متعاقبا اعلام می شود.

تذکر:

1-پرداخت هزینه های حضور در همایش، پس از اعلام نتایج داوری و فقط به صورت اینترنتی امکان پذیر است و کلیه شرکت کنندگان در همایش پس از اعلام نتایج داوری می توانند با مراجعه به سامانه کاربری خود و مراجعه به منوی "ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها" نسبت به ثبت نوع حضور خود در همایش (با مقاله، بدون مقاله، شرکت در کارگاه و ...) و پرداخت هزینه های آن اقدام نمایند.

2-بدیهی است گواهی های ارائه مقاله، حضور در کارگاه ها و حضور در همایش فقط برای شرکت کنندگانی صادر می شود که نسبت به پرداخت هزینه اقدام نموده باشند.

3- فرهنگیان، دانشجویان و شاغلین سایر سازمان ها از منوی "ارسال فایل" نسبت به ارسال کارت شناسایی خود اقدام نمایند

4-زمان پرداخت هزینه های همایش پس اعلام نتایج داوری به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.