اطلاعات تماس

 آدرس دبیرخانه:

اصفهان- تقاطع خيابان ارتش و حيکم نظامي- مديريت آموزش و پرورش ناحيه سه اصفهان - ساختمان شماره 3

 

 

 

کد پستی:

8174773111

 

پست الکترونیکی: 

eep97@isfedu.ir


تلفن:

031-36201908

 

نمابر:

36201666-031