معرفی همایش

محیط زیست و محافظت از آن یکی از بزرگترین و مهمترین چالش­های کنونی جامعه بشری در قرن حاضر است که در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. حفظ این میراث گران­ بها مستلزم مشارکت همه سازمان ها و اقشار جامعه است که برای توسعه و تداوم این مشارکت، آموزش، فرهنگ سازی و سطوحی از اعتماد  لازم است. فرهنگ عامل اصلی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست محسوب می شود و همه سازمان‌ها می‌توانند به عنوان مبلغان زیست محیطی در سطح جامعه مطرح شوند اما در این میان  آموزش و پرورش به عنوان سازمانی که سنگ بنای فرهنگ سازی در جامعه در آن شکل می گیرد در این موضوع نقشی اساسی دارد، زیرا آگاهی از مسائل زیست محیطی، متغیر تاثیر گذار بر رفتار های زیست محیطی است و تنها با آموزش و فرهنگ سازی است که سرمایه های اجتماعی نظیر اعتماد،  قانونمندي، پایبندي اخلاقی و .... در راستای حفظ محیط زیست بهبود پیدا می کند و این سرمایه اجتماعی با صیانت همه جانبه شهروندان از محیط زیست ازطریق عواملی چون اعتماد و تعامل متقابل، افزایش روح جمعی نسبت به آینده و مشارکت و همبستگی و پایبندی به قواعد و هنجارهای اخلاقی ارتقا پیدا می کند.  

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی توسط آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و مشارکت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان و با اهداف زیر برگزار می گردد:

 • دست یافتن به الگوهای نوین آموزش محیط‌زیست
 • آموزش با رویکرد ترویج فرهنگ محافظت از محیط زیست در مدارس
 • تقویت مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی
 • افزایش آگاهی‌های دانش آموزان و عامه مردم در زمینه های محیط ‌زیست
 • آشنایی با الگوهای مناسب در جهت حفظ و نگهداری محیط‌زیست
 • ارتقای سرمایه های اجتماعی با صیانت همه جانبه شهروندان از محیط زیست ازطریق عواملی چون اعتماد و تعامل متقابل، افزایش روح جمعی نسبت به آینده و مشارکت و همبستگی
 • تبلور مجموعه ظرفیت‌های علمی کشور جهت رفع معضلات زیست ‌محیطی
 • هم‌ اندیشی بین اساتید، پژوهشگران و صنعتگران کشور
 • آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی،پژوهشی، صنعتی و فن آوریهای نوین
 • آشنایی با استانداردهای محیط زیست و اهمیت محیط زیست سالم در بهداشت، سلامت و صنایع غذایی
 • ارائه راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از وقوع بحران های محیط زیستی
 • توجه و دقت نظر مردم و مسئولین به ضرورت حفاظت از محیط زیست و انرژی
 • جلب توجه صاحبنظران و سیاست­گزاران بخشهای محیط زیست به اهمیت استفاده از پژوهش های کاربردی و علوم و فناوری­های نوین برای محافظت از محیط زیست
 • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن

کمیته علمی همایش از کلیه پژوهشگران، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و دانشجویان در رشته‌های مختلف در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دعوت می‌نماید مقالات خود را که حاوی آخرین یافته‌های پژوهشی در زمینه‌های موضوعی همایش هستند را از طریق پورتال همایش ارسال نمایند.